Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:    Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr  8 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50      na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-11-14 14:49:29 | Data modyfikacji: 2012-02-01 12:02:12.
Data wprowadzenia: 2009-11-14 14:49:29
Data modyfikacji: 2012-02-01 12:02:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki