Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost

Uchwała Nr XX/93/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:14:44.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ZAWICHOST
 CZĘŚĆ II – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:15:53 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:16:44.

Załączniki graficzne do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:39:36 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:39:55.
Załączniki do pobrania>>>

część 1 - Uwarunkowania rozwoju

Część 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Część 3 – Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 10:19:39 | Data modyfikacji: 2020-04-10 10:29:45.
Data wprowadzenia: 2020-04-10 10:19:39
Data modyfikacji: 2020-04-10 10:29:45
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki