Rejestr umów i aneksów

Rejestr umów i aneksów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Gminę Zawichost i Urząd Miasta i Gminy Zawichost, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiazującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy zawarne od 01.01.2022r. Rejestr podlegać będzie aktualizacji w cyklu miesięcznym.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-31 08:35:21 | Data modyfikacji: 2022-03-23 11:26:57.
Data wprowadzenia: 2022-01-31 08:35:21
Data modyfikacji: 2022-03-23 11:26:57
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki