Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
19.12.2022r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie do pobrania>>>

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych wniosków "do zmiany Nr 1 Studium"

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych uwag i wniosków do wszczętego postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr LIV/304/2022 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-19 13:55:28.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
19.12.2022r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 II zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie do pobrania>>>

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych uwag i wniosków do wszczętego postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych wniosków "do zmiany Nr 1 Planu"

Uchwała Nr LIV/305/2022 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 II zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-19 14:08:00.
Data wprowadzenia: 2022-12-19 14:08:00
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki