Komisje Rady

I.Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

 1. Paweł Bednarski – Przewodniczący Komisji
 2. Dariusz Małecki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Wit Błasiak – Członek Komisji
 4. Robert Gradziński  - Członek Komisji
 5. Marek Grzyb  - Członek Komisji
 6. Łukasz Kędziora - Członek Komisji
 7. Radosław Krakowiak - Członek Komisji
 8. Jan Bielawa – Członek Komisji
 9. Małgorzata Mianowana - Członek Komisji
 10. Edyta Rębiś - Członek Komisji
 11. Wojciech Siwek - Członek Komisji
 12. Andrzej Stępień - Członek Komisji
 13. Piotr Śliwiński - Członek Komisji
 14. Katarzyna Tenderowicz - Członek Komisji
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:21:13 | Data modyfikacji: 2018-12-13 06:59:17.
II. Komisja Społeczna

 

 1. Katarzyna Tenderowicz - Przewodnicząca Komisji
 2. Małgorzata Mianowana - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Marek Grzyb - Członek Komisji
 4. Radosław Krakowiak - Członek Komisji
 5. Jakub Kruszyna - Członek Komisji
 6. Paweł Bednarski – Członek Komisji
 7. Edyta Rębiś - Członek Komisji
 8. Śliwiński Piotr - Członek Komisji
 9. Jan Bielawa – Członek Komisji
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:23:36 | Data modyfikacji: 2018-12-13 07:01:10.
III. Komisja Rewizyjna

 

 

 1. Robert Gradziński - Przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Tenderowicz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Łukasz Kędziora - Członek Komisji
 4. Wojciech Siwek - Członek Komisji
 5. Paweł Bednarski – Członek Komisji
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:24:12 | Data modyfikacji: 2018-12-13 07:02:25.
IV.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Wojciech Siwek - Przewodniczący Komisji
 2. Jan Bielawa – Członek Komisji
 3. Wit Błasiak – Członek Komisji
 4. Piotr Śliwiński - Członek Komisji
 5. Katarzyna Tenderowicz - Członek Komisji
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:16:17 | Data modyfikacji: 2019-02-07 07:25:27.
Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:16:17
Data modyfikacji: 2019-02-07 07:25:27
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki