Aktualności

Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych,
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej którym w zakresie podatków i
opłat udzielono w 2022 roku ulg, umorzeń lub
rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł.
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:16:19.
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2022 roku

Wykaz do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:15:52.
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej
kontroli źródeł ogrzewania

Szanowni Państwo
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Burmistrz Zawichostu
Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-19 07:26:02.
Obwieszczenie PGW Wody Polskie
 OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 07:40:13.
Informacja o terminie XLIX Sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej Zawichost

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost informuje, że XLIX  Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Zawichost, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022r. o godz. 11:30 w sali nr 5 budynku Urzędu Miasta i Gminy.


 


Edyta Rębiś


Przewodnicząca Rady Miejskiej

porządek obrad>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-21 11:57:43 | Data modyfikacji: 2022-06-15 08:03:04.
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych,
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej którym w zakresie podatków i
opłat udzielono w 2021 roku ulg, umorzeń lub
rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł.
 Wykaz do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 11:59:39 | Data modyfikacji: 2022-06-15 08:03:04.
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2021 roku

wykaz do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 11:59:01 | Data modyfikacji: 2022-06-15 08:03:04.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO_.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-07-20 09:24:52 | Data modyfikacji: 2021-07-20 09:30:47.
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2020 roku

wykaz do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 11:20:41 | Data modyfikacji: 2021-07-20 09:30:47.
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych,
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej którym w zakresie podatków i
opłat udzielono w 2020 roku ulg, umorzeń lub
rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł.

wykaz do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-05-28 11:20:00 | Data modyfikacji: 2021-07-20 09:30:47.
Informacja o terminie XXXII Nadzwyczajnej Sesji
VIII kadencji Rady Miejskiej Zawichost

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost informuje, że XXXII Nadzwyczajnej Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Zawichost, odbędzie się w dniu 14 maja 2021r. o godz. 09:30 w sali nr 5 budynku Urzędu Miasta i Gminy.


 


Edyta Rębiś


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Porządek obrad>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-13 13:42:50 | Data modyfikacji: 2021-05-11 09:54:07.
Burmistrz Zawichost podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku
ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł

wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:29:52 | Data modyfikacji: 2020-06-30 14:30:56.
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2019 roku

Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:24:28 | Data modyfikacji: 2020-06-30 14:30:56.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
  Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-30 12:31:07 | Data modyfikacji: 2018-05-30 12:31:33.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2017 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
  wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-30 12:29:46 | Data modyfikacji: 2018-05-30 12:32:35.
OGŁOSZENIE

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz  Miasta i Gminy Zawichost informuje, że od dnia 6 – 18sierpnia 2012 roku na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest(powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy ankieterom wykonującym w/w. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.
Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych. Ankieterzy wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Burmistrza Miasta
i Gminy Zawichost.

 

Do wiadomości:

Sołtysi Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-18 13:16:55 | Data modyfikacji: 2018-05-30 12:32:35.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
których udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
 wykaz do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:53:43 | Data modyfikacji: 2018-05-30 12:32:35.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i
fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 roku
ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł.
 wykaz do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:57:53 | Data modyfikacji: 2018-05-30 12:32:35.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób
fizycznych,których udzielono pomocy publicznej w
2013 roku.
 Wykaz do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-05-30 07:40:55 | Data modyfikacji: 2018-05-30 12:32:35.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób
fizycznych,których udzielono pomocy publicznej w
2014 roku.
 Wykaz osób do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:54:51 | Data modyfikacji: 2015-05-27 14:57:02.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i
fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku
ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł.
 Wykaz osób do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:56:33 | Data modyfikacji: 2015-05-27 14:57:02.
Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania
mieszkania socjalnego
 Pobierz >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:04:06 | Data modyfikacji: 2015-07-31 11:05:40.
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

I N F O R M A C J A


Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 195/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 04 grudnia 2015 roku,


dzień 24 grudnia 2015 roku tj. czwartek jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost.


W/w dzień jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające na dzień 26 grudnia 2015 r. (sobota)

 Zarządzenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-07 18:42:57 | Data modyfikacji: 2015-07-31 11:05:40.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2015 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
 wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:06:26 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:04:05.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
 Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-18 10:56:43 | Data modyfikacji: 2016-10-26 09:11:17.
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 r.

Gmina Zawichost zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 Plan postępowan o udzieleniezamowien w 2017r.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:48:13 | Data modyfikacji: 2016-10-26 09:11:17.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
 Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:57:31 | Data modyfikacji: 2016-10-26 09:11:17.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2016 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
  wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:58:48 | Data modyfikacji: 2016-10-26 09:11:17.
Ogłoszenie Komisariat Policji w Dwikozach KPP
Sandmierz

OGŁOSZENIE


KOMISARIATU POLICJI W DWIKOZACH


W SPRAWIE OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA TABLICZEK Z NR. POSESJI, NAZWĄ ULICY i MIEJSCOWOŚCI

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:55:19 | Data modyfikacji: 2016-10-26 09:11:17.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-07-20 09:23:02 | Data modyfikacji: 2016-10-26 09:11:17.

Zobacz:
   Referendum 2015
   Nabór na ławników sądowych
Data wprowadzenia: 2021-07-20 09:23:02
Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska